Skip to main content

Balgzand

Een gedeelte van het Waddengebied is het Balgzand bij Den Helder. Dit stuk is een heel belangrijk vogelgebied: zij bereiden zich hier voor op de grote trek naar het zuiden. 

Balgzand bij Den Helder

De inmiddels afgeronde pilot heeft aangetoond dat natuur en vaarrecreatie momenteel in harmonie samengaan. Uit de pilot zijn wel diverse ideeën naar voren gekomen zoals het versterken van de inzet van jachthavenmeesters als ambassadeurs van het Wad en de inzet van een marifoonkanaal over natuur in het vaarseizoen. Hier wordt momenteel vervolg aan gegeven.