Monitoringsonderzoek

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is per 2019 beeindigd. Een speerpunt in het Actieplan was monitoring.  Hoe onderzoek je of er sprake is van (on)balans? Het monitoringsonderzoek geeft antwoord op deze vraag en gaat na of en hoe vaarrecreatie invloed heeft op het Waddengebied. Het geeft inzicht en helpt adequaat te reageren als dat nodig is.

Monitoringsonderzoek Waddenzee

Het onderzoek is opgezet aan de hand van vijf invalshoeken:

  1. De beleving van de recreant
  2. Tellingen recreatievaart
  3. Vogel– en zeehonden tellingen
  4. Interactie tussen recreatie en natuur
  5. Focusgroepen

Het onderzoek is begin 2016 van start gegaan. De resultaten worden vervolgens driekwart jaar later (nog vóór de zomervakantie) gemeld via een nieuwsbericht. Hier kun je vervolgens de rapporten downloaden.

+ Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2016

+ Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017