Themabijeenkomst Vaarrecreatie en monitoring

Bijna 30 belanghebbenden van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen op 8 maart 2016 in Harlingen bij elkaar voor een themabijeenkomst over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

Kim Uittenbosch, programma manager van het AVW, vertelde op welke manier onderzoek naar de balans tussen natuur en vaarrecreatie onderdeel uit maakt van het Actieplan. “Het is een essentieel onderdeel om na te gaan of en zo ja hoe, vaarrecreatie invloed heeft op de Waddenzee. De monitoring van deze invloed  geeft ons inzicht en helpt om adequaat te kunnen reageren.” Het onderzoek behoort tot de basismonitoring van de Waddenzee en  duur in eerste instantie drie jaar.

Vijf invalshoeken
Het programma wordt vormgegeven aan de hand van vijf invalshoeken.

1)         Beleving van de recreant
2)         Tellingen recreatievaart
3)         Vogel- en zeehondentellingen
4)         Interactie tussen recreatie en natuur
5)         Focusgroepen

De aanwezigen waren erg positief over de breedte van de opzet en het feit dat de beleving is meegenomen. Ook waren er verbeterpunten. Zo vroegen een aantal stakeholders zich af op welke manier koers te houden in de hoeveelheid informatie.

Knelpunten
De bijeenkomst in de Maritieme Academie in Harlingen was de eerste in een serie. De themabijeenkomsten worden gebruikt om feedback te verzamelen en waar nodig de uitvoering aan te scherpen. De monitoring van de vaarrecreatie levert uiteindelijk een kaart op met specifieke data over bepaalde plekken. Die kaart wordt vervolgens gelegd over de natuurkaart van de Waddenzee. Het idee is dat het dan duidelijk wordt of en waar vaarrecreatie mogelijkerwijs zorgt voor knelpunten.  

Het is de bedoeling dat de monitoring van de vaarrecreatie op de Waddenzee voor de zomer start.

Beheer Werelderfgoed
De monitoring van de vaarrecreatie maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA). In de SWA werken alle 13 beheerders gezamenlijk aan de verbetering van het beheer van Werelderfgoed Waddenzee.