Virtuele markering in Waddengebied?

Vanuit het Actieplan Vaarrecreatie Waddengebied wordt op dit moment hard gewerkt aan een proef met virtuele markering. Virtueel betekent dat je de boeien dan digitaal ziet, er zijn dan geen fysieke boeien meer nodig. 

Zover is het nog niet. Er worden eerste meerdere experimenten gehouden om te zien of dit inderdaad kan werken. De vereniging van Wadvaarders levert enkele vrijwilligers aan die graag willen meewerken aan de proef. Zij zullen dan op hun elektronische instrumenten de boeien zien liggen.

De proef wordt ontwikkeld door Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met de Waddenunit, de Wadvaarders en het Actieplan Vaarrecreatie. De beoogde locatie waar de virtuele markering ook echt toegepast moet worden, is op Blauwe Balg (bij Ameland en Terschelling).  Als alles volgens planning gaat, kan de proef dit jaar nog beginnen.