14 juli 2016 - Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Kaartenactie vraagt aandacht voor bescherming en behoud Waddennatuur

Leeuwarden, 14 juli 2016 – Met de start van de zomervakantie gaan de programma’s ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en ‘Ik pas op het Wad’ setjes ansichtkaarten verspreiden onder vaarrecreanten. Daarmee roepen ze schippers op om bij het varen en droogvallen de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te respecteren.

De ansichtkaarten laten typische beelden zien van Werelderfgoed Waddenzee en hebben teksten als ‘Het tij geeft aan waarheen we gaan’ en ‘Ervaar de ruimte, ruik de zee, voel de wind, vaar met me mee’. Ze worden verspreid in de havens en via VVV’s, bezoekerscentra en andere informatiepunten in het gebied. Bezoekers kunnen ze gratis meenemen.

“Vaarrecreatie op het Wad gaat om genieten en waarderen”, zegt Hendrikus Venema van het Programma naar een rijke Waddenzee. “De ansichtkaarten spelen daarop in. Door een goede wisselwerking tussen natuur en recreatie, kunnen we beide versterken.”

Ruimte voor iedereen
Programmamanager Kim Uittenbosch van ‘Ik pas op het Wad’ is het daar van harte mee eens. “Het Wad is één van de grootste natuurgebieden van Europa. Het gebied is van levensbelang voor allerlei vogels, vissen en zoogdieren. In de zomervakantie is het hier altijd extra druk, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Als vaarrecreanten allemaal de Erecode voor Wadliefhebbers respecteren, is er genoeg ruimte voor iedereen.”

Erecode voor Wadliefhebbers
‘Vliegt een vogel weg of steekt een zeehond zijn kop op? Dan ben je te dichtbij. Neem wat meer afstand.’ Deze en andere gedragsregels zijn te vinden in de Erecode voor Wadliefhebbers die is bijgestoken in het setje ansichtkaarten. De regels geven volop ruimte aan vaarrecreanten en voorkomen verstoring van de natuur.