Skip to main content

Over ons

Ik pas op het Wad partners

Ik pas op het Wad

De campagne 'Ik pas op het Wad' was een initiatief van de organisaties die betrokken zijn bij het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. De campagne 'Ik pas op het Wad' is inmiddels (per 1 januari 2019) gestopt.

De promotie van de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ maakt nu onderdeel uit van de campagne Visit Wadden. Hieronder kun je nog wel de originele Erecode downloaden.

DOWNLOAD: Erecode Waddenzee

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee richtte zich op het (verder) versterken van het evenwicht tussen de natuur en de vaarreactie in Waddenzee Werelderfgoed. Doelstelling hierbij is een basis te bieden voor een verantwoorde uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de jachthavens aan de Waddenzee. Het plan komt voort uit de Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 2007—2012.

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is, conform afspraken, afgerond. Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf deze zomer zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte.

Het Actieplan kun je hieronder no wel downloaden, maar is dus niet meer in werking.

DOWNLOAD: Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018

Partners

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee werd ondersteund door de volgende organisaties: ANWB, Chartervaart (VBZH bestuur), Coalitie Wadden Natuurlijk, Gemeente Ferweradiel, Gemeente Harlingen, Gemeente Hollands Kroon, Kanovaarders, Ministerie van Economische Zaken, Programma naar een Rijke Waddenzee, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland,  Rijkswaterstaat, Schiermonnikoog, Staatsbosbeheer, Stichting Jachthavens Waddeneilanden, Stichting Wad, Terschelling, Vereniging Beroepschartervaart (BBZ), Vereniging Toerzeilers, Vereniging Vastelandgemeenten, Vereniging Waddeneilanden VAST, Vereniging Wadvaarders, Watersportverbond.