Skip to main content

Erecode voor Wadliefhebbers

De Erecode voor Wadliefhebbers is een set van tips om zo de natuur van Werelderfgoed Waddenzee te beschermen en te behouden. Ook nu het Actieplan Vaarrecreatie is gestopt, wordt de Erecode nog steeds toegepast in het Waddengebied.

Kort gezegd: Vogels en zeehonden zien? Kijk, geniet en respecteer de natuur door afstand te houden. Uitgangspunt van de Erecode is de verantwoordelijkheid en het inzicht van de Wadliefhebber.

Lees de Erecode hier.

De Erecode voor Wadliefhebbers was een onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie. De Erecode is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo is deze aan vaarrecreanten uitgedeeld, besteden jachthavens aandacht aan de Erecode, zijn havenmeesters op de hoogte gebracht en wordt deze via de websites van deelnemende organisaties van het Actieplan (nog steeds) onder de aandacht gebracht. Daarnaast verzorgt partner van het Actieplan, Ecomare, regelmatig trainingen over de Erecode aan de chartervaart en andere ge├»nteresseerden.