Convenanten

De werkzaamheden van Ik pas op het Wad komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ze zijn het resultaat van een reeks goede gesprekken met tal van partijen.Hieronder vind je de belangrijkste documenten.

+ Het actieplan Vaarrecreatie 2014 - 2018 (2013, PDF, 4,4 Mb)

+ Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 2007—2012 (2007, PDF, 0.5 Mb)

+ Nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee (2010, PDF, 1.2 Mb)