Colofon

De campagne 'Ik pas op het Wad' is een initiatief van de organisaties die betrokken zijn bij het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is onderdeel van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). PRW werkt aan een gezonde en veerkrachtige Waddenzee die tegen een stootje kan, waar natuur en duurzaam gebruik hand in hand gaan.

De informatie op deze website is samengesteld door projectmedewerkers van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of op enige andere manier gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik pas op het Wad.
Leeuwarden, juli 2016