Skip to main content

Genieten met Respect
voor de
Waddennatuur

De Waddenzee is een uniek gebied. Wat heet, het is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het getij en de natuur maken het varen op de Waddenzee tot een belevenis. Tegelijkertijd is dit grootste natuurgebied van Europa van levensbelang voor allerlei vogels, vissen en zoogdieren. Dat vraagt om de juiste balans.

Lees meer >>

Ik pas op het Wad

De campagne ‘Ik pas op het Wad’ roept vaarrecreanten op om rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur en zich bij het varen en droogvallen aan de afspraken van de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te houden. De campagne wordt onderschreven door bijna 30 belanghebbenden van het Waddengebied. 

Zeilen op de Waddenzee

‘Ik pas op het Wad’: Wees welkom in Werelderfgoed Waddenzee.
Geniet en respecteer de natuur.